VANHEMMILLE

Tietoa Joutjärven seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminnasta vanhemmille

Työyksikön tehtävä

Tarkoituksena on auttaa 7 – 14- vuotiasta varhaisnuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämäänsä ja tukea häntä henkisessä ja fyysisessä kasvussa. Näihin tavoitteisiin pyritään järjestämällä pienryhmä- ja kokoavaa toimintaa, jossa huomioidaan varhaisnuoren kokonaisvaltainen kasvu.

 

Tavoitteet

Tavoitteena on Jumalan sanan esilläpito, mielekkään toiminnan tarjoaminen ja lasten viihtyvyys ryhmissä, leireillä, retkillä ja tapahtumissa

 

 Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Mark. 10:14-15